Veleposlaništvo RS Haag /Gospodarsko sodelovanje /Solvit - reševanje težav pri dostopu na trg EU /

V kolikor ste kot pojdetje pri poslovanju z nizozemskimi podjetji naleteli na težave, za katere menite, da predstavljajo kršenje pravice do dostopa na trg Evropske unije, se lahko obrnete tudi na slovenski nacionalni center SOLVIT. SOLVIT je s strani Evropske komisije ustanovljen sistem pomoči, v katerem se nacionalni center poveže z nacionalnim centrom SOLVIT v tuji državi in na ta način neformalno, hitro in učinkovito pomaga podjetnikom. Primeri težav, ki jih rešuje mreža nacionalnih centrov SOLVIT: slovenski podjetnik želi tržiti svoje izdelke ali opravljati storitve na trgu druge članice EU, pa mu organi te države zavrnejo dostop na ta trg; samozaposlitev oseb na tujih trgih; povračilo DDV; problematika tranzita; opravljanje storitev tursitičnega vodnika; priznavanje poklicnih kvalifikacij itd. Kontakte in več podrobnosti najdete na: www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_prosti_pretok_blaga_in_storitev/slovenski_center_solvit/