Veleposlaništvo RS Haag /Konzularne informacije /Mednarodni rojstni list /

Pridobitev izpiska iz Rojstne matične knjige (RMK) na mednarodnem obrazcu

 

Za pridobitev mednarodnega izpiska iz RMK nam pošljite napisano prošnjo (natipkano in lastoročno podpisano). V pismu navedite svoj EMŠO in naslov, kam vam pridobljeni dokument pošljemo, ter se podpišite. K pismu priložite potrdilo o plačani konzularni taksi. Vse skupaj pošljite na naslov Veleposlanitšva RS v Haagu.  

Pristojbina za pridobitev izpiska znaša 19 €. Znesek nakažite na transakcijski račun IBAN: NL31ABNA0559317522, Ambassade van Slovenië, Den Haag. V opombi navedite namen plačila in svoje ime.