Veleposlaništvo RS Haag /Konzularne informacije /Potrdilo o samskem stanu /

Za pridobitev potrdila o samskem stanu na Veleposlaništvo RS v Haagu pošljite prošnjo, v kateri navedete svoje ime, priimek, EMŠO in naslov, kamor naj potrdilo pošljemo. Prošnjo pošljite po navadni pošti in jo, prosim, podpišite.

 

Konzularna taksa znaša 19 €. Znesek nakažite na račun  NL31ABNA0559317522 pri banki ABNAMRO (BIC: ABNANL2A) na ime: Ambassade van Slovenië, Den Haag. Navedite svoje ime s pripombo 'konzularna taksa'. 

 

Vlogo z Veleposlaništva pošljemo na upravno enoto v Slovenijo. UE izda potrdilo in ga pošlje na okrožno sodišče, ki ga opremi z žigom Apostille. Sodišče pošlje dokument na Veleposlaništvo, mi pa ga prepošljemo vam.

 

Potrdilo o samskem stanu v Sloveniji ne obstaja na mednarodnem obrazcu, zato upravne enote izdajo ta dokument le v uradnih jezikih RS. Da je dokument veljaven v tujini, ga je potrebno opremiti z žigom Apostille, ki ga da okrožno sodišče. Tako overjen dokument je potrebno prevesti preko zapriseženih prevajalcev, da je veljaven v tujini oziroma državi, kateri je namenjen.

 

Veleposlaništvo RS v Haagu razpolaga z imeni dveh sodnih prevajalcev na Nizozemskem.