Veleposlaništvo RS Haag /Novice /
26.04.2016  

Zbiranje podpore za vložitev Predloga zakona o ukrepih za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju

Odbor za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin – Odbor 2014, zanj Aleš Primc, Malejeva 3, Ljubljana (dalje pobudnik) je vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o ukrepih za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju (dalje: pobuda). 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivcev ponedeljek, 18. 4. 2016, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov, pa je četrtek, 16.6. 2016.

Za zbiranje podpor je določeno geslo:

Za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju

V navedenem roku lahko volivci podajo podporo na predpisanem obrazcu.

Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini,  in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP. Volivci na Nizozemskem se v ta namen lahko obrnejo na Veleposlaništvo RS v Haagu.

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (v nadaljevanju ZRLI), da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum. Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu različnim pobudam, vsaki posamični pobudi pa zgolj enkrat.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku.

Volivec, ki je v tujini lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).