Veleposlaništvo RS Haag /Novice /
11.11.2015  

ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH

Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih bo potekal v nedeljo, 20. 12. 2015. 

A. volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno na Nizozemskem glasujejo na dva načina:

1. na Veleposlaništvu RS v Haagu, 20.12.2015 med 9.00 in 17.00 uro;

2. po pošti iz tujine.

Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji. Obvestilo lahko pošljejo na obrazcu: »Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci) – Obr.02«, ki je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije.

Obvestilo volivec lahko pošlje na tri načine:

  • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
  • po faksu na številko: 00386 143 31 269 ali
  • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 4. 12. 2015 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

B. Volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno na Nizozemskem lahko glasujejo:

1. na Veleposlaništvu RS v Haagu, 20.12.2015 med 9.00 in 17.00 uro, če so vpisani v volilni imenik.

2. po pošti iz tujine

Če želi volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti državno volilno komisijo.

Obvestilo lahko pošlje na obrazcu »Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci) – Obr.01«, ki je objavljen na spletni strani državne volilne komisije.

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:

  • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
  • po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali
  • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 4. 12. 2015 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

3. Na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA« Izseljenec, ki bo na dan glasovanja t.j. 20. 12. 2015 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«. Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali Državno volilno komisijo. Obvestilo na obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03« izseljenec pošlje na enak način način, kot je določeno v B/2 točki.

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 16. 12. 2015 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Več informacij o referendumu in vse ustrezne obrazce lahko najdete na spletni strani DVK: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/REFERENDUM-O-ZZZDR-D-2015-obrazci-za-volivce.